Asperger Sendromu Nedir?

Asperger Sendromu, Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) arasında yer alan bir rahatsızlıktır. Bu sendromun diğer otizm spektrum bozukluğu türlerinden en önemli farkı dil gelişimi ve zekâ seviyesi açısından görülmektedir.

Asperger Sendromuna sahip kişiler yaşıtları ile iletişim kurma, beden dilini kullanma ve göz göze gelme gibi sözel olmayan iletişim yollarını kullanma bakımından sorun yaşarlar. Sosyal iletişim kurma konusunda isteksizdirler ve farklı insanlarla diyalog sürdürme konusunda da zorlanırlar. Kişiler kendilerine özgü kısıtlı ve dar bir ilgi alanı belirler ve bu alana yoğunlaşırlar.

Asperger Sendromu belirtileri Otizm Spektrum gibi erken fark edilemeyebilir. Ortalama tanı koyulma yaşı 10’dur. Erkeklerde kadınlardan daha fazla görülmektedir. Sendromun ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak yapılan çalışmalar genetik faktörlerin etkili olduğunu gösterir.

Asperger Sendrom Belirtileri

 • Arkadaşlık kurma ve bunu devam ettirme konusunda zorluk yaşama
 • Göz teması kuramama
 • Empati kuramamak ve farklı düşünceleri anlayamamak
 • Tek bir konuya aşırı ilgi
 • Sürekli ilgi duyulan konuyla ilgili konuşma
 • Bazı konulara karşı takıntıların olması
 • Rutine fazla bağlı olma
 • Düzensiz konuşma
 • İletişim kurduğu kişiyi dinlememe
 • Tekrarlayan bazı davranışlar
 • Sosyal konuşma kalıplarını anlayamama (ironi, mizah, jestler)
 • Bireyler için normalleşen sınırlara dikkat etmeme ve uymama
 • Sakarlık durumları
 • Ses düzeyini ayarlamada zorluk yaşama
 • Beş duyu organına bağlı bazı uyarıcılara karşı hassas olmaları
 • Sosyalleşme konusunda isteksizlik
 • Vücut dili konusunda zorlanma ve iletişim kurarken mimikleri kullanamama
 • Değişikliğe uyum sağlayamama

Asperger Sendromu Tanı ve Tedavisi

Asperger Sendromu belirtileri kişiden kişiye göre değişmektedir. Tanı koyulma evresi de buna göre değişkenlik gösterir. Çocuğun gelişimsel becerilerin değerlendirilmesi ve gözlem, tanı koyulması için gereklidir.

Sendromun tedavisi her hasta için özeldir. Rahatsızlığı tamamen iyileştiren bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak uygulanan tedaviler sendroma ait belirtilerin azalmasını ve gündelik hayatın kolaylaşmasını sağlar. Bununla birlikte ebeveynlerde rahatsızlığa ve çocukla kurulacak iletişime dair bir bilinç oluşturulması da önemlidir. Gerekli görülen durumlarda Asperger sendromuna eşlik eden diğer rahatsızlıkların kontrol altına alınması ve iyileştirilmesi için ilaç tedavisi uygulanabilir.