Karşıt Olma-Karşıt Gelme Bozukluğu, çocukta gelişimsel düzeyine ve davranışlarına göre daha saldırgan bir tutum gelişmesi durumudur. Otorite figürü olarak görülen yetişkinlere karşı tartışmacı tavırlar ve tüm kurallara devamlı itiraz etme hali gözlenir. Özellikle aileye karşı bir itaatsizlik söz konusudur. İlerleyen süreçte çocuk, çevresine de aynı davranışları sergilemeye başlar.

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde her çocuk zaman zaman karşı gelme davranışları sergileyebilir. Ancak bu tutumların aşırı olması, sürekli hale gelmesi ve şiddetinin giderek artması hem çocuğun kendisini hem de çevresini olumsuz etkiler. Karşıt olma durumunun bozukluk olarak tanılanması için çocuktaki bu davranış biçiminin 6 aydan uzun sürmesi beklenir.

Karşıt Olma Bozukluğu erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha fazla görülür. Genellikle okul öncesi dönemde ortaya çıkar. Çocuklar arasında sık rastlanan bir bozukluktur. Çocuğun duygusal gelişimini, sosyal ilişkilerini ve akademik başarısını olumsuz etkiler.

Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu Nedenleri

Karşıt Olma Bozukluğunun gelişmesinde genetik, psikolojik,  çevresel etmenlerin etkisi vardır. Özellikle güvensiz bağlanma, bu bozuklukla doğrudan ilişkilendirilir. Ebeveynlerin dengesiz kural ve tutumları,  aile içinde yaşanan olumsuz olaylar ve şiddet, ebeveynlerin yanlış veya zayıf ilgisi, çevre ile yaşanan olumsuz sosyal deneyimler, çocuk istismarı, ailedeki psikiyatrik bozukluklar Karşıt Olma Bozukluğunun ortaya çıkmasının nedenleri arasında sayılır.

Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu Belirtileri

  • Çabuk sinirlenme
  • Sık sık yetişkinlerle tartışmaya girme
  • Yetişkinlerin kurallarına ve isteklerine karşı gelme
  • Bilinçli olarak çevresindekileri öfkelendirecek davranışlarda bulunma
  • Kendisine karşı olan tutumlarda kolay gücenme
  • Kendi hataları için başkalarını suçlama
  • Kin duygusu
  • İntikam alma isteği

Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu Tedavisi

Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu tanısı koyulabilmesi için belirtilerin birden fazla olması ve 6 aydan uzun süre devam etmesi gerekir. Çocuğun davranışları gelişimsel davranış seyri ile karşılaştırılmalı ve aşırılığı tespit edilmelidir. Stres faktörleri ve geçici olabilecek durumlar göz önünde bulundurularak yanlış tanıdan kaçınılmalıdır.

Karşıt Olma Bozukluğu tedavi ile kontrol altına alınabilen bir bozukluktur. Çocuğun benimsediği olumsuz tutumlar terapi süreci ile birlikte ortadan kaldırılır. Gerekli durumlarda medikal tedaviden de destek alınabilir.  Tedavi sürecinde ebeveynlerin de bozukluk hakkında bilinçlenmesi sağlanır. Ailenin tutarsız davranışlardan kaçınması ve çocukla doğru iletişim kurabilmesi gerekir.