Obsesif Kompulsif Bozukluk, kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen bir takıntılı olma durumudur. Obsesyon tekrar eden, rahatsızlık veren, belli bir mantığı olmadığı kabul edilmesine rağmen akıldan uzaklaştırmada zorluk yaşanan düşünce ve dürtülerden oluşur. Kompulsiyon, obsesyonun yol açtığı kaygı düzeyini indirgemek için yapılmaya başlanan tekrarlanan, bir amaca sahip, belirli kurallara göre yapılan, davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Bu eylemlerin aşırılığı ergenlerde ve yetişkinlerde açıkça görülebilir ancak çocuklar bu ritüelleri saklama eğilimindedirler. Yine de yoğunluklu durumlarda bu takıntı durumunu gizlemeleri mümkün olmaz.

Erken tanılı Obsesif Kompulsif Bozukluk, erkeklerde daha çok ergenlik öncesi dönemde ortaya çıkar. Kızlarda ergenlik dönemi hastalığın ilk görüldüğü dönemdir. Ergenlik döneminde OKB belirtileri erkekler ve kızlar için eş seyreder. Ancak genel tabloda kadınların bu bozukluğa sahip olma oranı daha fazladır. Her vakanın obsesyon ve kompulsiyonları kendine özgüdür. Zaman içinde bu etmenler değişkenlik gösterebilmektedir.

En sık görülen obsesyon konuları; düzen ve simetri, kirlenme, hastalık, kişinin kendisinin veya sevdiklerinin başına kötü bir durum gelme ihtimali, saldırgan düşünceler, her zaman en doğru olanı yapma, dini konular, cinsel içerikli düşüncelerdir.

Kompulsiyonlar obsesyonlara göre yapılan gösterilen davranış ve düşüncelerdir. En çok rastlanan kompulsiyonlar; yıkama ve temizleme, kontrol etme, aynı eylemi tekrarlama, düzenleme ve sıralama, sayma, biriktirme,  dokunma olarak sıralanabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun ortaya çıkmasında genetik aktarım önemli bir faktördür. Bu bozukluğa sahip olan çocukların birçoğunun ailesinde OKB geçmişi vardır. Bozukluğun ortaya çıkışı beyindeki yapısal ve nörokimyasal değişimlerle açıklanır. Obsesif Kompulsif Bozukluğa ek olarak kişide Depresif Bozukluk, Tik Bozukluğu, Kaygı Bozukluğu, Tourette Sendromu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu görülmesi olasıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavi edilmesi gereken aksi takdirde hayatı olumsuz etkileyen bir bozukluktur. Çocukluk döneminde var olan ve müdahale edilmemiş OKB, bireyin hayatını özellikle erişkinlik döneminde zorlaştırır ve şiddeti giderek artar.

OKB tedavisindeki en önemli adım bireyin ve ailenin bozukluk hakkında bilinçlenmesidir. Bilişsel davranışçı terapi tedavide kullanılan asıl yöntemdir. Bozukluğun şiddetine ve bozukluğa eşlik eden başka rahatsızlıklar olmasına ve bunların şiddetine göre gerekli durumlarda ilaç tedavisine de başvurulabilir.