Yaygın Kaygı Bozukluğu; hastalık, olumsuz doğa olayları, riskli durumlar, yeni durumlar ve olaylar, kabul görme, geçmişteki hatalar ve gelecek ile ilgili yoğun endişe ve korku duyma durumudur. Bu endişelere çoğu zaman fiziksel belirtiler de eşlik eder.

Kaygı bozukluğuna sahip çocuklar hata yapmamaya çalışır ve yaptıkları işin en iyisi olmak için çabalarlar. İyi olmadıklarını düşündüklerinde tekrar daha iyisini yapma isteği görülür. Özgüven sorunları yaşarlar. Yetersiz olma korkusu yaşadıkları görülür. Onaylanma ve rahatlatılma ihtiyacı duyarlar. Deprem, sel gibi doğal afetlere dair endişe düzeyleri yüksektir.

Yaygın Kaygı Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

  • Huzursuzluk ve gerginlik hali
  • Çabuk yorulma
  • Odaklanmakta güçlük çekme
  • Kaygı düzeyi yükseldiğinde nefes almada zorluk çekme
  • Kolay sinirlenme
  • Kas gerginliği
  • Uyku bozukluğu

Yaygın Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Yaygın Kaygı Bozukluğu erken tanılanıp müdahale edilirse çocuğun gelişimi ve psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilir. Terapi ile bozukluğun neden olduğu problemler önlenebilir. Gerekli durumlarda kaygı ile mücadele için ilaç tedavisine başvurulabilir.