TEDAVİ EDİLEN RAHATSIZLIKLAR

Psikiyatrik sorunların tanısı ve tedavisi hakkında güncel, gerçekçi çözümler sunuyoruz. Tıbbi yaklaşımın özünde sorunun doğru tanımlanması çok önemlidir. Gerçekçi çözümler ancak doğru tanımlar üzerinden üretilebilir.

Asperger Sendromu

6 Mart 2023
Asperger Sendromu Nedir? Asperger Sendromu, Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) arasında yer alan bir rahatsızlıktır. Bu sendromun diğer otizm spektrum bozukluğu türlerinden en ...

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

6 Mart 2023
Ayrılma Kaygısı Bozukluğu, bireyin anormal bir şekilde anne, baba, sevgili, arkadaş gibi yakınlık duyduğu birine bağlanması ve o kişiden ayrılma düşüncesiyle bile ...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

6 Mart 2023
Dikkat Testi Nedir? Dikkat Testi dikkat, zamanlama becerisi, dürtüsellik ve hiperaktivite performansları hakkında yüksek duyarlılıkta bilgi verir.Dikkat eksikliği belirtileri gösteren çocuklarda uzman ...

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

6 Mart 2023
Obsesif Kompulsif Bozukluk, kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen bir takıntılı olma durumudur. Obsesyon tekrar eden, rahatsızlık veren, belli bir mantığı olmadığı kabul ...

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

6 Mart 2023
Otizm Spektrum Bozukluğu, yaygın kullanımıyla otizm, konuşmada gecikme, sosyal etkileşime girmeme, kısıtlı göz teması, sınırlı ve tekrarlanan davranış kalıplarıyla kendini gösteren ve ...

Özgül Öğrenme Güçlüğü

6 Mart 2023
Özgül Öğrenme Güçlüğü, zekâ düzeyi normal olan çocuğun okuma, yazma ve matematik becerileri öğrenme ve uygulamada zorluk yaşamasıdır. Nörolojik bir rahatsızlıktır ve ...

Selektif Mutizm (Seçici Konuşmazlık)

6 Mart 2023
Selektif Mutizm (Seçici Konuşmazlık), çocuğun kendi seçtiği ortamlarda, kendine yakın hissettiği kişilerle konuşması durumudur. Çocuk yabancı kişilerle ya da okul gibi otorite ...

Sosyal Fobi

6 Mart 2023
Sosyal Fobi bir diğer adıyla sosyal anksiyete bozukluğu, kişinin karşısındaki insanlar tarafından eleştirilmekten, herhangi bir koşulda göz önünde olmaktan dolayı yaşadığı yoğun ...

Yaygın Kaygı Bozukluğu

6 Mart 2023
Yaygın Kaygı Bozukluğu; hastalık, olumsuz doğa olayları, riskli durumlar, yeni durumlar ve olaylar, kabul görme, geçmişteki hatalar ve gelecek ile ilgili yoğun ...

Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu

6 Mart 2023
Karşıt Olma-Karşıt Gelme Bozukluğu, çocukta gelişimsel düzeyine ve davranışlarına göre daha saldırgan bir tutum gelişmesi durumudur. Otorite figürü olarak görülen yetişkinlere karşı ...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozuklukları

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Davranış Bozuklukları

Depresif Bozukluklar

Bipolar Bozukluk

Özgül Fobiler

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Panik Bozukluk ve Agorafobi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Obsesif Kompülsif ve ilişkili Bozukluklar

Tik Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Uyku ile ilişkili Bozukluklar

Teknoloji Bağımlılığı

Enüresiz (alt ıslatma) ve Enkoprezis (Kaka Kaçırma)

Ebeveyn Eğitimi

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ

DOÇ. DR. ÇİĞDEM YEKTAŞ

2006 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak tıp doktoru unvanımı aldım. 2013 yılında yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimimi tamamlayarak uzman oldum.