Özgül Öğrenme Güçlüğü, zekâ düzeyi normal olan çocuğun okuma, yazma ve matematik becerileri öğrenme ve uygulamada zorluk yaşamasıdır. Nörolojik bir rahatsızlıktır ve kişinin hayatı boyunca devam eder. Çocukta bu bozukluğun yanında nörolojik veya fiziksel rahatsızlık, zekâ geriliği, Otizm Spektrum Bozukluğu gibi başka bir duruma rastlanmaz.

Özgül Öğrenme Güçlüğünü zekâ geriliğinden ayırt etmek gerekir. Zekâ geriliği çocukta tüm işlevlerin yetersiz olması durumudur. Ancak Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken bir çocuk sadece okuma, yazma ve matematik alanlarında zorluk yaşar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuğun eğitim hayatı oldukça zor geçer. Akademik başarı sağlayamamanın yanında günlük sosyal yaşantısında da problemler yaşar. Bu durumda çocuk psikolojik olarak da olumsuz etkilenir. Hayat boyu devam eden bu güçlüğün ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak araştırmalar genetik faktörlerin etkili olabileceğini gösterir.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün üç alt türü vardır. Çocukta bunlardan sadece bir tanesi görülebileceği gibi üç türü aynı anda da görülebilmektedir.

Okuma Bozukluğu (Disleksi)

Disleksi çocuğun yaşıtlarına ve gelişimsel seyrine göre beklenen okuma becerisi düzeyinin altında olmasıdır. En çok bilinen öğrenme güçlüğü türüdür. Harfleri birbirine karıştırma ve yanlış okuma, bazı harfleri okumama veya harf atlayarak okuma, bazı kelimeleri eksik okuma veya atlama, kelimedeki harflerin yerini değiştirerek okuma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Matematik Bozukluğu (Diskalkuli)

Diskalkuli çocuğun matematik becerilerinin genel zekâ düzeyinin ve yaşıtlarının altında olması durumudur. Matematiksel sembolleri ve soyut kavramları anlamakta güçlük çekme, matematik problemlerini anlayamama ve çözememe, sayı saymada zorlanma gibi durumlarla anlaşılır.

Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)

Disgrafi, çocuğun gelişim düzeyi ve eğitimine göre yazma becerilerinin beklenenin altında olması durumudur. Sayfa düzenini ayarlayamama, paragraf oluşturamama, sık imla hataları yapma, noktalama işaretlerini doğru kullanamama, dil bilgisi kurallarına uymama, heceleme yanlışları yapma, karmaşık ve kötü yazma gibi belirtiler yazılı anlatım bozukluğuna işaret eder.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Özgül Öğrenme Güçlüğünün tedavisi her çocuk için özel olarak planlanır. Çocuğun normal eğitim hayatının yanında özel bir eğitim programı düzenlenir. Bu bozukluğa eşlik eden Kaygı Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Depresif Bozukluk gibi rahatsızlıkların tedavisi uygulanır. Öğrenme Güçlüğünün olumsuz psikolojik etkileri azaltılır.